วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ชมรม คนรักพิ๊เขื่อน K-OTIC: ตาลรักพิ๊เขื่อนมากมายเร้ย

ชมรม คนรักพิ๊เขื่อน K-OTIC: ตาลรักพิ๊เขื่อนมากมายเร้ย

คนรักพิ๊เขื่อนไง๊ เอิี๊กๆๆตาลรักพิ๊เขื่อนมากมายเร้ย


ชมรม คนรักเขื่อนน๊าค๊า ท่าไคร๊ได๊เข้ามาป๊ดคอมเม้นไห๊ กัลดั้วน๊า
พิ๊เขื่อนคือดวงไจ๊ ของตาลเร้ย และรักพิ๊เขื่อนมากมาย เร้ย อ่ะ